سبک های نو به جای کهن: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

به طور معمول، شهرهای قدیمی از رها شدن رنج می‌برند. با توجه به این موضوع...

ابررویدادها؛ دگرگونی شهری

شهرها و فضاهای آن همواره بستر تغییر و تحولات هستند. عوامل و نیوهای مسبب این تحولات...

رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی

قرن بیست و یکم حامل و زاینده مفاهیمی نو در مطالعات شهری است...

previous arrow
next arrow
Slider

مقاله‌ها و یادداشت‌ها

View All

فضاهای عمومیمقاله‌هامقاله‌ها و یادداشت‌ها

تغییر کم‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر فضاهای عمومی

گسترش تلاش‌های LQC در سراسر جهان نشان دهنده ظهور یک جنبش قدرتمند، شبکه‌ای و خلاق است و مبین این امر است که مردم بیشتر و بیشتری، با ایجاد مجموعه‌ای مقرون به صرفه، مقیاس انسانی و تغییرات کوتاه مدت می‌توانند چگونگی ایجاد و تغییر جوامع‌شان را مشاهده نمایند. گرچه بسیاری از چالش‌هایی که امروزه در شهرها به وجود آمده، به مراتب فراتر از محدوده مداخلات فردی است، اما در مجموع بیانگر آن است که تغییرات اندک افزا و مکان-مبنا حتی در بحبوحه‌ی موانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ممکن می‌باشد.

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

نقد و معرفی پژوهش

View All

نقدیادداشت ها و نقد ها

احیای میدان عتیق اصفهان از دریچه اقتصاد شهری

مصاحبه با مهندس علی اصغر بدری مصاحبه‌گر:  زهره قلانی میدان عتیق اصفهان، ۱۳۹۶، آلبوم شخصی نگارنده مجموعه میدان عتیق و

کتابخانه