پروژه Zibi ؛ تبدیل اراضی متروکه و آلوده آب‌کنار اوتاوا به یک اجتماع پایدار در سطح جهانینام پروژه
Zibi


موقعیت
شهر اوتاوا/گاتینو، ایالت اونتاریو/کبک، کشور کانادا


مساحت
37 آکر (15 هکتار)


توسعه‌دهندگان
Windmill
سفر به قزوین، پایتخت کهن سرزمین من
نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.
سفر به قزوین، پایتخت کهن سرزمین من
نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.
بازآفرینی فرهنگی استانبول مبتنی بر بافت های تاریخی
بافت تاریخی و درونی شهر استانبول به مانند ویترین و نمایشگاهی مملو از فرهنگ به خوبی توانسته نماینده شخصیت فرهنگی شهر استانبول باشد. حفاظت از این بافت تاریخی به عنوان راهکاری
بازگشت به ارزش های طراحی شهری در حل مساله شهری (Urban Question) ایران معاصر
با وجود تغییر سیاست های دولتی در سالهای اخیر به سوی ارتقا کیفیت محیط شهری، شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر تلاش جهت حذف صلاحیت طراحی شهری از میان

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

توسط :

احیای میدان عتیق اصفهان از دریچه اقتصاد شهری

مصاحبه با مهندس علی اصغر بدری مصاحبه‌گر:  زهره قلانی میدان عتیق اصفهان، ۱۳۹۶، آلبوم شخصی نگارنده مجموعه میدان عتیق و

کتابخانه