بازگشت به معماری در طراحی فضاهای شهری خلاق قرن بیست و یکم

فضاهای عمومی شهری در قرن بیست و یکم متاثر از دگرگونی ها و چالش های…

نگاهی فرهنگی به پیاده راه مرکزی شهر رشت

دنیای شهری جدید نوعی روابط چهره به چهره در شهرهای بزرگ پدید آورده…

پروژه بین الحرمین شیراز؛ نمونه‌ای از نوسازی بافت‌‌ تاریخی در مراکز مذهبی

پروژه بین الحرمین شیراز با انگیزه متوازن نمودن خدمات شهری، ایجاد فضاهای زیبا و...

previous arrow
next arrow
Slider

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

کتابخانه