سبک های نو به جای کهن: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

به طور معمول، شهرهای قدیمی از رها شدن رنج می‌برند. با توجه به این موضوع...

ابررویدادها؛ دگرگونی شهری

شهرها و فضاهای آن همواره بستر تغییر و تحولات هستند. عوامل و نیوهای مسبب این تحولات...

رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی

قرن بیست و یکم حامل و زاینده مفاهیمی نو در مطالعات شهری است...

previous arrow
next arrow
Slider

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

نقد و معرفی پژوهش

View All

کتابخانه