در حال حاضر سبک قدیم با این‌ همه سروصدا پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای ننموده و نخواهد نمود ولی برعکس..

رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی

قرن بیست و یکم حامل و زاینده مفاهیمی نو در مطالعات شهری است...

سبک های نو به جای کهن: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

به طور معمول، شهرهای قدیمی از رها شدن رنج می‌برند. با توجه به این موضوع...

previous arrow
next arrow
Slider

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

کتابخانه