محمد نظرپور

عکس کاور خود را تغییر دهید
m.nazarpoor
عکس کاور خود را تغییر دهید
پژوهشگر دکتری شهرسازی علاقه‌مند به حوزه انسان‌شناسی شهری و متمرکز بر پژوهش‌های شهری با محوریت دوچرخه‌سواری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
دکتری شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران
پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس