سومین رویداد از سلسله رویدادهای علمی اداه کل راه و شهرسازی استان اصفهان به صورت یک وبینار آموزشی سه روزه با عنوان آشنایی با مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار و آشنایی با برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار برگزار می‌گردد:

لینک کوتاه