کتاب “Urban Design Futures”

این کتاب به صورت مجموعه‌ مقالاتی از ایده‌هایی برای آینده طراحی شهری نگارش شده است. طبق آنچه که در مقدمه کتاب