قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید: نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری

 

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید:

نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری با موضوع: 

موسیقی و جاری شدن خلاقیت در شهر:

بازخوانی نقش طراحی شهری در تحقق اهداف شهر خلاق موسیقی

  • زمان برگزاری :

 چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 ساعت ۲۰ الی  ۲۱:۳۰ 

  • راهبر نشست:

کسری کتاب اللهی

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی شهرسازی و مدرس دانشکده های هنر و معماری و کشاورزی دانشگاه کردستان

موضوع سخنرانی:

مروری بر دو دهه تجربه شهرهای خلاق موسیقی در اروپا

  • سخنرانان:

لادن نوشین

استاد گروه موسیقی دانشگاه سیتی لندن

موضوع سخنرانی:

جستاری بر پروژه تهران سونیک

احسان رنجبر

استادیار گروه طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

موضوع سخنرانی:

افق های پیش روی شهر ایرانی در شبکه شهرهای خلاق موسیقی

سرکوت نجفی

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج

موضوع سخنرانی:

مروری بر عملکرد دبیرخانه شهر خلاق موسیقی در شهرداری سنندج

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است

 لینک شرکت در وبینار

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3