در این پروژه تبیینی جدید از مفهوم میدانگاه ارائه شده است :

ماهیت معنایی

 • میدانگاه از منظر ماهیت گونه‌ای از فضاهای عمومی است که دارای شاخص‌ترین ویژگی‌های فضای عمومی همچون آزاد و در دسترس بودن برای همگان و امکان انجام بی‌واسطه تعاملات اجتماعی است؛
 • میدانگاه بستر بروز حیات مدنی شهر و زمینه‌ساز حضور شهروندان با دیدگاه‌ها، عقاید، سلیقه‌ها و انتظارات متفاوت از شهر است. به تعبیری دیگر میدانگاه زمینه‌ساز تبلور فرهنگ شهری است؛
 • میدانگاه از منظر واژه‌شناسی یادآور و زنده کننده مفهوم میدان در شهر ایرانی است؛

ماهیت کیفی

 • میدانگاه فضایی است امن و ایمن، پویا و پر جنب‌وجوش، واجد ترکیبی متنوع از فعالیت‌ها، همه‌شمول و پذیرای همه گروه‌های سنی و جنسیتی، زمینه‌ساز خاطرات جمعی که امکان سرزندگی، نشاط و شادی شهروندان را فراهم می‌آورد.

ماهیت مکانی

 • میدانگاه جایی است که در زندگی روزمره اکنون مردم به‌عنوان فضایی فعال و پرتردد توسط شهروندان شناخته می‌شود و در مسیر گرایش‌های عمومی تجمع و حرکت شهروندان قرار دارد.
 • میدانگاه‌ها در هر جایی از شهر که دارای حضور متراکم فعال و غیرفعال مردم است می‌تواند شکل گیرد. این حضور می‌تواند به‌واسطه رویدادی در فضایی با تعریف مشخص یا بی‌شکل باشد، می‌تواند تحت تأثیر مکانی شاخص باشد، می‌تواند به‌واسطه کاربری‌های متنوع و خرد مقیاس شهری و یا به‌واسطه عنصر طبیعی شاخصی در شهر باشد.
 • مقیاس میدانگاه مقیاسی متنوع از سطح شهری تا محله است.

بیانیه مفهومی میدانگاه :

میدانگاه گونه‌ای از فضاهای عمومی است که نشانه بارز آن امکان انجام بی‌واسطه تعاملات اجتماعی است. از ویژگی‌های این فضا می‌توان به در دسترس بودن (آزاد و رایگان بودن دسترسی- از لحاظ حمل‌ونقلی)، چندمنظوره بودن، امن و راحت بودن، واجد ترکیبی از کاربری‌ها و فعالیت‌ها بودن، با قابلیت برگزاری رویداد، همه‌شمول و پذیرای همه گروه‌های سنی، پاتوق و خاطره‌انگیز برای طیفی از استفاده‌کنندگان از فضا، در نزدیکی کانون‌های سکونتی و فعالیتی با سابقه و با ثبات، قرارگرفته در مسیر گرایش‌های عمومیِ تجمع و حرکت شهروندان، جای گرفته در مسیرهای نسبتاً پرتردد و پویای شهر، گاهی تحت تأثیر مکانی شاخص و به‌مثابه جلوخان آن و متناسب با کارکردش، گاهی در کنار کاربری‌های متنوع و خورد مقیاس شهری و گاه بی‌واسطه از هر نوع کارکردی دیگر و تماماً به‌واسطه حضور فعال و غیرفعال مردم. این فضا در هر مقیاسی می‌تواند بگنجد که البته هدف این طرح تا حدودی در مقیاس منطقه‌ای است.

چه فضاهایی در تهران می‌توانند حامل مفهوم میدانگاه باشند؟

طیف متنوعی از فضاهای شهری در تهران که امکان مکث و حرکت آرام را فراهم می‌کنند، می‌توانند حامل این مفهوم باشند ازجمله:

 • همچون میدان‌های بزرگ شهری
 • فضاهای باز اطراف ساختمان‌های شاخص
 • میدانچه‌های محلی
 • فضای مکث خیابان‌های دارای پیاده‌روهای عریض
 • جلوخان‌ها
 • فضاهای ورودی ایستگاه‌های مترو
 • تکیه‌ها
 • فضاهای مکث حاشیه رودخانه‌ها و عناصر طبیعی شاخص
 • واشدگاه‌های مکث در پیاده‌روها
لینک کوتاه