انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار میکند:

سمینار دو روزه بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران” روز دوشنبه و سه‌شنبه مورخ ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶در محل خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) برگزار می‌شود.

سخنرانان روز نخست، دوشنبه ۱۷ مهر، ساعت ۱۵-۱۸:

۱- سهند لطفی: عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز/ مفهوم شناسی بازآفرینی فرهنگ مبنا

۲- محمدرضا پورجعفر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ خرده فرهنگ های ایرانی و فضای شهری

۳- محمد سعید ایزدی: عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی/ تجربه های ایرانی بازآفرینی فرهنگ مبنا

سخنرانان روز دوم، سه شنبه ۱۸ مهر، ساعت ۱۵-۱۸:

۱- مجتبی رفیعیان: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ بازافرینی فرهنگ مبنا و رقابت پذیری شهری

۲- احسان رنجبر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ مقایسه تطبیقی تجارب بازآفرینی فرهنگ مبنا و چالش شهر ایرانی

دبیر علمی سمینار: احسان رنجبر

آدرس:خانه گفتمان شهرو معماری، تهران،میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ خانه وارطان

شرکت در سمینار رایگان بوده و با توجه به محدودیت فضا جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به سمینار با ایمیل tmuudf@gmail.com ارتباط برقرار کنید.
(اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند)

کسب اطلاعات بیشتر: WWW.FUPS2018.COM