” اَرسَن” در فرهنگ شهرسازی ایرانی به معنای مجموعه فضاهای عمومیِ مرکزِ شهر است. موضوعی که در مطالعات شهر ایرانی کمتر به صورت دقیق کاویده شده‌است. این نشریه، با انتخاب این نام به سوی مطالعات شهری در ایران همگام با تحولات معاصر می‌پردازد چرا که تمدن ایرانی به عنوان یکی از سه تمدن زنده دنیا در فراخنای تاریخ همواره به همگامی با زمانه ارجی شگرف نهاده‌است.

شماره نخست این نشریه با تمرکز بر مفهوم پیاده‌مداری، نگاه انسان‌گرای به شهر را پررنگ کرده‌است. نگاهی که در شماره‌های آتی نیز چراغ راه خواهد بود. از دیگر نگاه‌های پایه نشریه توجه به نمونه کاوی است تا واقعیت شهر را از درون زندگی روزمره در فضاهای شهری لمس کند. فراتر از محتوای علمی، این نشریه دانشجو‌مدار است. این یعنی بازکاوی شهر از نگاه نسلی جوان که به آینده مسائل شهری در ایران می‌اندیشد. در اقدامی متفاوت، قســـمت‌های مختلــــف نشـــریه تحت عنوان “فرگـــــرد” آمده‌است که واژه‌ای پارسی به مفهوم واحد تقسیم‌بندی کتاب است. شماره‌های آتی نشریه نیز بدین سوی گام بر‌می‌دارد تا موضوع‌هایی ویژه متناسب با چالش‌های شهری معاصر برگزیند و بتواند با تکیه بر مورد‌کاوی بخش کوچکی از ادبیات معاصر شهرسازی در ایران را غنی کند.

احسان رنجبر – مشاور علمی نشریه