دومین شماره از دو فصلنامه علمی تخصصی اَرسَن به همت انجمن علمی دانشجویی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و تحت نظر معاونت فرهنگی – اجتماعی این دانشگاه با شماره مجوز ۱۲۳۴۵۵۶ در پاییز و زمستان ۱۳۹۶ به چاپ رسید. دومین شماره از این دو فصلنامه به موضوع رویدادمداری در فضاهای شهری اختصاص یافته‌است.

صاحب امتیاز: انجمن علمی طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: زهرا خسروی پور
سردبیر: میعاد حسین پور
مدیر داخلی: دریا صالحی
مشاور علمی: دکتر احسان رنجبر
شورای بازخوانی: فرشته صادق پور، میر حجت سید ولیلو، مسعود باقری، میعاد حسین پور
صفحه‌آرایی و طراحی جلد: میعاد حسین پور
طراحی لوگو: میر حجت سید ولیلو
نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری
پست الکترونیک: arsan.urbandesign@gmail.com
با تشکر از: مریم محمدی، گرگ ریچاردز، سید مهدی خاتمی، احسان رنجبر

 

فهرست مطالب

یادداشت
۵
رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی / احسان رنجبر، استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
۷ ابزاری برای شهرهای رویدادمدار: گرگ ریچاردز، استاد دانشگاه تیلبرگ هلند/ برگردان: میعاد حسین پور
۱۲ ابررویدادها؛ دگرگونی شهری/ زهرا آزرم
۱۶ تاثیر رویدادهای فضای عمومی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان / مریم یوسفیان
۲۳ نگاهی بر تجربه گرجستان در رویدادمداری فضاهای شهری / زهره قلانی
۲۸ رویدادهای کلان، بیم‌ها و امیدها؛ با نگاهی بر رویداد کلیپسال ۵۰۰ در شهر آدلاید استرالیا / مسعود باقری
۳۳ بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آنها در فضاهای شهری / زهرا خسروی پور


گفت‌و‌گو

۳۸ بروز منظر فرهنگی توسط رویدادها؛ ارتباط فرهنگ اصیل و خرده فرهنگ
/ در گفت‌و‌گویی با مریم محمدی، استادیار طراحی شهری دانشگاه هنر
۴۳ رویدادمداری در فضاهای شهری استرالیا / در گفت‌و‌گویی با سید مهدی خاتمی، استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس


مرجع‌شناسی
۴۸
معرفی کتاب / دریا صالحی
۵۴
معرفی اسناد / دریا صالحی
۵۸ بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد با توجه به اسناد رویداد
/ دریا صالحی


خرده روایت
۶۳ کلان رویداد المپیک و فضای شهری روسیه /
سحر سماواتی
۶۸ نگاهی رویدادنگر( روز عاشورا) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان /
مرضیه منوچهری
۷۱ سال نو میلادی در ایران، نگاهی به حال و هوای کریسمس در فضاهای شهری ایران /
آرسینه کشیش یانس، سحر منصوری
۷۶ نگاه انتقادی به نبود تفکر رویدادمداری در فضاهای شهری ایران /
دریا صالحی
۷۸ مسابقه بابانوئل‌ها /
آرسینه کشیش یانس
۸۰ مردمانی که احساساتشان را می‌نوازند، بررسی «مراسم و گردهمایی دمام‌زنی در شهر بوشهر» /
شیوا شیرکانی
۸۲ رویدادمداری در شهر مرند، آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهر مرند /
متینه اصغری

شما می‌توانید نسخه کامل PDF این دوفصلنامه را از اینجا دریافت نمایید.