سپیده حمزه‌ای

عکس کاور خود را تغییر دهید
spd.hamzeie
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد قزوین و علاقمند به مطالعات کیفیت فضاهای عمومی شهری و نحوه ارتباط مردم با فضاهای شهری است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

کارشناس ارشد طراحی شهری