الهام اسفندیاری فرد

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناس ارشد شهرسازی، دکتری معماری از دانشگاه سالفورد انگلستان و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رسام، که به کاربست فناوری‌های نو در طراحی محیط‌های معماری و شهری تعاملی علاقمند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.