میرحجت سیدولیلو

عکس کاور خود را تغییر دهید
seyedvaliloo.mh
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به پژوهش در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای عمومی در محدوده تاریخی شهرها
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی شهرسازی از دانشگاه ارومیه