فاطمه موسوی

عکس کاور خود را تغییر دهید
s.moosavi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس، علاقه‌مند و پژوهشگر حوزه شهر دوستدار كودك
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته كارشناسي شهرسازي از دانشگاه هنر تهران