شیدا حقیریان

عکس کاور خود را تغییر دهید
s.haghirian
عکس کاور خود را تغییر دهید
كارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان و علاقمند به پژوهش در زمینه بازافرینی سكونتگاه های غیر رسمی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا
کارشناسی معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان