سپیده افسری

عکس کاور خود را تغییر دهید
sepideh.afsari
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و شهرسازی دانشگاه فردوسی است و به موضوعات بازآفرینی فرهنگ مبنا و تحول فضاهای شهری و رقابت پذیری شهری علاقه مند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دبیر بخش نقد و معرفی پژوهش
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری تربیت مدرس- کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی