راضيه ظهيرالاسلام

عکس کاور خود را تغییر دهید
raziye
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران