فاطمه شمس

عکس کاور خود را تغییر دهید
پژوهشگر دكترى شهرسازي
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوي دكتري شهرسازي تربيت مدرس هستم، و علاقه مند به حوزه هاي ادراك محيطي شهروندان، احياء و بازآفريني محلات شهري و فضاهاي پياده مدار.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
پژوهشگر دكترى شهرسازى

دانش آموخته مهندسي شهرسازي دانشگاه يزد
دانش آموخته كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه شيراز