نیلوفر دهقانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
n.dehghani
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوي طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر در حوزه‌ي حمل‌و‌نقل شهري و شبكه‌ي منسجم دوچرخه‌سواري در شهر.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دبير بخش عكس و شهر و بخش پرونده
كارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي شهري

دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس و دانش‌آموخته‌ي كارشناسي شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان