محمد جواد عابدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
mj.abedi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به مباحث مرتبط با آب کنارها، بازآفرینی شهری و تاب آوری شهری علاقمند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی شهرسازی- دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین
کارشناسی ارشد طراحی شهری- دانشگاه تربیت مدرس- تهران