مسعود باقری

عکس کاور خود را تغییر دهید
m.bagheri
عکس کاور خود را تغییر دهید
معمار و طراح شهر،دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه شهر و انرژی،آسایش حرارتی در شهر، علاقه‌مند به طراحی معماری همگام با اقلیم،معماری پایدار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی معماری