مریم کریمایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
M.karimaee
عکس کاور خود را تغییر دهید
معمار و طراح شهر،دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر در زمینه مکان‌سازی و بافت فرسوده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه شریعتی