الیاس قبولی

عکس کاور خود را تغییر دهید
e.ghabouli
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به پژوهش در حوزه بازآفرینی اراضی قهوه‌ای و حفاظت از میراث صنعتی علاقه‌مند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دبیر بخش پروژه‌ها
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس