این کتاب، از سری کتاب‌های ۵ گانه کلیف ماتین، تجزیه و تحلیل دقیقی از طراحی شهری را ارائه می‌دهد. در این کتاب موضوعاتی نظیر خیابان‌ها، میدان‌ها و ساختمان‌ها -که چهره‌ی عمومی شهرها را تشکیل می‌دهد- مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه این کتاب موجب درک بهتر از عناصر اصلی طراحی شهری -شامل آرایش، طراحی، جزئیات خیابان‌ها، میدان‌ها و نقش آن‌ها در برنامه‌ریزی شهری می‌باشد- می‌گردد. در ویرایش سوم این کتاب، فصول «طراحی شهری پایدار» و «تحلیل بصری» به کتاب افزوده شده است که آخرین نظریه‌ها، تأثیرات و نیز اهمیت علمی این مباحث را معرفی نموده است. کلیف ماتین در این کتاب، خیابان و میدان را از نظر ابعاد عملکردی، ساختاری، سمبولیک بررسی و برخی از نمونه‌های خوب را در زمینه تاریخی آن‌ها معرفی کرده است. درک جزئیات طراحی شهری شهرها، ساختمان‌ها، خیابان‌ها و میدان‌ها از طریق بررسی نمونه‌ها در زمینه تاریخی موجب درک شیوه تکامل طراحی شهری در این کتاب گشته است.

از منظر این کتاب، طراحی شهری، مطالعه طراحی در حوزه‌های عمومی شهر مانند خیابان‌ها، میدان‌ها، پارک‌های عمومی و همچنین نماهای ساختمان‌هایی است که متعلق به عموم مردم می‌باشند. کتاب حاضر در پی روش زیته و به منظور انتشار قواعدی برای طراحی و برنامه‌ریزی مجموعه‌های حوزه شهری است. در این نوشتار تحلیلی از اجزای خیابان‌ها و میدان‌ها که در شهرهای تاریخی ساخته شده‌اند، ارائه و این امکان وجود دارد که برخی از کیفیت‌های آن‌ها را بتوان در توسعه آینده -البته نه با تصویرسازی مستقیم- بلکه با استخدام اصول مهم آن مجموعه‌ها مورد توجه قرار داد.

این کتاب در سال ۱۳۹۵ توسط حسن پورمند عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به فارسی ترجمه شده و توسط این دانشگاه انتشار یافته است. سایر اطلاعات تکمیلی کتاب به شرح زیر می‎‌باشد:

Cliff MoughtinAuthor
(Routledge; 3 edition (March 30, 2016Publisher
۱۹۹۹First published
 ۹۷۸-۱۱۳۸۱۴۲۴۷۳ISBN-13
۳۱۴ pagesPaperback
مترجم فارسیحسن پورمند
ناشرانتشارات دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ انتشار۱۳۹۵

دانلود و مطالعه:

http://uplod.ir/n2uzezgp59ut/Urban_Design_Street_and_Square,_Third_Edition.pdf.htm

Urban Design Street and Square
Urban Design Street and Square