کتاب Urban Design Compendium 2: Delivering Quality Places جلد دوم از سری کتاب‌های Urban Design Compendium می‌باشد که ابزارهای طراحی شهری بهبود کیفیت مکان‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب که در سال ۲۰۰۷ تدوین شده است، شامل فصول زیر می‌باشد:

  1. کاشت بذر
  2. طراحی یکپارچه
  3. انتقال کیفیت و ارزش افزوده
  4. از خیال تا واقعیت
  5. مدیریت کیفیت مکان‌ها

دانلود و مطالعه کتاب:

Urban Design Compendium 2

Urban Design Compendium 2