کتاب «شهرها و سینما» نوشته Barbara Mennel ، پایه‌ای‌ترین کتاب در توصیف و تحلیل چگونگی بازنمایی شهر در سینما است، که مورد ارجاع بسیاری از مقالات و کتاب‌های دیگر به زیان‌های گوناگون قرار گرفته است. سینما، به عنوان مهم‌ترین اختراع قرن بیستم همواره در حال بازنمایی شهر به عنوان پدیده‌ای که در قرن بیستم بیش از گذشته مرکز تحولات انسانی شد، بوده‌است. اوج این ارتباط را می‌توان در فیلم‌های کلاسیکی چون متروپولیس، عصر جدید و  بلیدرانر جستجو کرد.

«شهرها و سینما» در سه بخش تدوین شده است. بخش اول در حرکتی تاریخی، سفر خود را از جمهوری وایمار و برلین به عنوان محمل مدرنیته و هنر مدرنیستی آن روزگاران آغاز می‌کند، و با گذر از ترس و تردید و تمنای نهفته در لس‌آنجلسِ فیلم‌نوآرها، در شهر عشق، پاریسِ موج نو سینمای فرانسه، آرام می‌گیرد؛ و در این مسیر از سیر تحول و بده‌بستان سبک‌های زیباشناختی میان سینمای این سه اقلیم غافل نمی‌ماند. بخش دوم ترسیم‌گر گذار از سینمای ملی مدرنیستی به سینمای فراملی پست‌مدرنیستی است و حرکت خود را از صنعت فیلم هنک‌کنگ آغاز می‌کند و با نگاه به «فیلمْ آوارها» و عبور از میان خرابه‌ها و ویرانه‌های به جا مانده از جنگ در شهرها به دوراهی یوتوپیا و دیستوپیا در فیلم‌های علمی‌تخیلی می‌رسد. و در نهایت بخش سوم حول مفاهیم هویت و مکان‌مندی در فرایند جهانی‌ شدن، به بررسی اجتماعات حاشیه‌نشین، زاغه‌ها، گتوها، سفر، مهاجرت، و وضعیت پناهندگان و کارگران غیرقانونی می‌پردازد.

کتاب فوق ذیل سری کتاب‌های “Routledge Critical Introductions to Urbanism and the City” توسط انتشارات راتلج در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. فهرست دیگر کتاب‌های این سری(که اهمیت زیادی در مطالعات شهری دارند و برخی به فارسی هم ترجمه شده‌) را می‌توانید در این صفحه بیابید.

دانلود و مطالعه کتاب:
Cities & Cinema

Cities and Cinema

ترجمه فارسی این کتاب در سال ۱۳۹۳ با عنوان «شهرها و سینما» توسط نشر بیدگل و در قالب و کیفیتی ممتاز منتشر شده است:

تصویر جلد ترجمه فارسی کتاب