حریم-باغ یک الگوی جدید برای حفاظت از حریم شهرهاست، که برای نخستین بار به عنوان یک پروژه موضوعی-موضعی برای تهران توسط مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ) تهیه شده است. حریم-باغ الگویی است که از یک سو ضمن محصور بودن، مدیریت ویژه، دارابودن تنوع گیاهان از بوته‌ها و گلها تا درختان مثمر، استفاده از آب به عنوان یک عنصر نظام دهنده سازمان فضایی، زمینه ارتباط انسان و محیط را در ابعاد مختلف کالبدی، فرهنگی و احساس آرامش روانی فراهم می آورد و از سوی دیگر مفهومی است که مبتنی بر حفاظت حریم تهران، تعریف گردشگری منطبق با طبیعت، استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر، آموزش همگانی، همگامی با طبیعت و احیا هویت فرهنگی در فضای طبیعی حریم تهران، تعریف جدیدی از گردشگری شهری را ارائه داده و الگویی مناسب در راستای ارتباط چشم انداز شهر جهانی تهران با مسائل جهانی محیط زیست می باشد.

برای نقد و بررسی این پروژه، که پوستر آن در بالا آمد، نشستی تخصصی با حضور برخی مدیران شهری، شورای شهر، شهرداران مناطق و متخصصین شهری به همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ) برگزار خواهد شد. برای آشنایی بیشتر درباره این الگو، می‌توانید بروشور معرفی طرح را مطالعه نمایید.

اطلاعات عمومی طرح:
کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران- اداره کل حریم
تهیه طرح: شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش
تیم مدیریت و طراحی:
مدیر پروژه: دکتر احسان رنجبر
تیم طراحی شهری و منظر: الهام بسیطی، سیما بستانی، توحید ثریایی، ابوالفضل طغرایی، سمانه نورایی
مشاوران عالی: دکتر محمدرضا پورجعفر، دکتر کیانوش سوزنچی