سفر خوزستان توسط گروه طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس در زمستان سال ۱۳۹۵ و با مدیریت علمی  دکتر احسان رنجبر، عضو هیئت علمی این رشته برگزار شده است.

مطابق با برنامه قبلی، دانشجویان افراد شرکت کننده در این سفر ، طی بازدید از فضاهای مختلف شهرهای اهواز، شوش، شوشتر، آبادان، دزفول بر روی موضوعات مختلفی متمرکز شده و آنچه پیش روی شماست یافته‌های مقدماتی دانشجویان از این سفر است. طبیعی است آنچه ارائه شده یک نگاه اولیه مبتنی بر یک بازدید میدانی است و می‌تواند در راستای شناسایی مسائل فضای شهری در شهرهای خوزستان موثر باشد.

فهرست مطالب
۱- بازار دزفول / میر حجت سیدولیلو
۲- مجموعه‌های تاریخی شوشتر  و ظرفیت تعریف شبکه گردشگری/ شیوا شیرکانی، علی امین
۳- پتانسیل شکل گیری فضای شهری ویژه در ترکیب آرامگاه دانیال نبی و رودخانه شاوور / فاطمه موسوی
۴- بازخوانی حاشیه رودخانه کارون در اهواز به عنوان فضای شهری-زندگی شبانه / راضیه ظهیراالاسلام
۵خانه‌های تاریخی دزفول و امکان تعریف شبکه گردشگری ویژه / زهرا خسروی پور، اکرم محمدزاده
۶- زندگی شبانه در خیابان انوشه‌ در محله‌ی لشکرآبادِ اهواز / سحر منصوری، مصطفی خزایی
۷- امکان تعریف برند شهری برای شهر شوش با تمرکز بر جاذبه های میراثی و هویت تاریخی / کتایون پورامین، سهراب کوچک
۸- شوشتر نو “دیروز، امروز، فردا” / شیما صادقی، فریناز نیارئیسی
۹- کیانپارس: جذاب بی جاذبه / مسعود باقری
۱۰- شناخت و ارزیابی فضاهای عمومی حاشیه رود دز / فاطمه موسوی، فرشته صادق پور
۱۱- امکان‌سنجی تعریف شبکه‌ی فضاهای عمومی در ارتباط با عناصر تاریخی شوش / دریا صالحی، زهره قلانی

لینک کوتاه