میدانچه Congress Square Par، پرتلند آمریکا

تغییر بک فضا توسط مردم یکی از بالاترین نمود‌های مشارکت همگانی است. یکی از پروژه‌های موفق دگردیسی فضایی که گروه PPS از آن نام برده است، تجربه تغییر ماهیت میدانچه ای محلی در پرتلند است که هدف ایجاد فضایی بود که از سال ۱۹۸۰ به صروت رها شده در بین حجمی از بلوک‌های مسکونی ایجاد شده بود و مردم محلی در فرآیندی تلاش کردند تا با حرکتی خودجوش فضایی رها شده و نا امن را به یک فضای شهری فعال و نمونه تبدیل کنند.

وضعیت میدانچه قبل از تغییر
موقعیت میدانچه

در ابتدای فرآیند با تشکیل یک نهاد مردمی به نام دوستداران میدان[۱] در برابر تصمیم دولت برای فروش فضا به توسعه‌گران و ایجاد یک مرکز تجاری مخالف خود را اعلام کردند. سپس، از مردم محلی و کسبه و سرمایه‌گذاران محلی برای تغییرات اساسی این فضا دعوت به عمل آمد. پس از آن با اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی، از مردم خواسته‌شد تا در یک جمله ” من دوست دارم میدان (چگونه) ….. باشد ” نظر بدهند که بیش از ۶۵۰ ایده و طرح جمع‌آوری شد. لذا سیاست اتخاذ شده جهت تغییر و تحولات ای میدان به عنوان اقدامات [۲]LQC (سبک، سریع و ارزان ) مطرح شد.

اقدامات اولیه جهت تغییر

این اقدام نمونه ای از ساخت مکان توسط مردم و ایجاد بستر جهت تحولات آتی برای این فضا و محدوده است. در اولین اقدام در راستای LQC، ایجاد صندلی های قابل جابه جایی و سبک، اینترنت رایگان و بوفه غذاهای ساده و محلی در فضا، از سیاست‌های جذب مردم به فضا بود. به مرور زمان، فعالیت‌های اختیاری چون موسیقی، رویداد‌های محلی و . در فضا شکل گرفت و میدان یه یک فضای محلی با تعلق خاطر ساکنین تبدیل شد.

روند دگرگونی فضایی، با ساده‌ترین اقدامات تغییر ایجاد می‌شود که در نهایت در بلند مدت، رفتار و ماهیت فضا را عوض کرده و این چنین نیروهای درونی چون مردم، به این فرآیند کمک می‌کنند.

[۱] Congress Square Par

[۲] Low,quick,cheap

منبع:

  • آزرم، زهرا، ۱۳۹۶، «تدوین چارچوب طراحی شهری در بافت‌های میانی مبتنی بر تحلیل دگردیسی فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی محله بیدآباد اصفهان)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  • www.PPS.org
لینک کوتاه