The Form of Cities: Political Economy and Urban Design

عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری

قرار بر این است که در عصرانه‌های کتاب‌خوانی هربار به مرور یکی از کتاب‌های مهم و تاثیرگذار در طراحی شهری پرداخته شود. عصر اول با کتاب جدی و مهم الکساندر کاتبرت به نام «ریخت شهر: اقتصاد سیاسی و طراحی شهری» آغاز می‌شود. حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

عصر اول: کتاب ریخت‌شهر: اقتصاد سیاسی و طراحی شهری، مولف: الکساندر کاتبرت) 

روایتگران: احسان رنجبر (عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس)

دانیال حقیقی (مترجم کتاب ریخت شهر الکساندر کاتبرت)

زمان: چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶ ساعت ۱۸-۱۵
مکان: سالن امور فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

*جهت ثبت نام و دریافت فایل کتاب، لطفا عنوان “عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری” را همراه با مشخصات خود به ایمیل tmuudf@gmail.com ارسال نمایید.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است