خیابانهای شریانی و اصلی به عنوان ستون فقراتی برای حرکت وسایل نقلیه اضطراری در زمان قرنطینه عمل می‌کنند.

لینک کوتاه