اولین کنفرانس بین‌المللی آینده فضاهای عمومی شهری در ۲۵-۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد.

از دهه ۱۹۶۰ و با ظهور علوم میان رشته‌ای مانند طراحی شهری از یک سویی و تغییرات اجتماعی که در شهرهای مختلف در سراسر جهان رخ داده است، فضای عمومی از یک مفهوم صرفا شهری به یک یک مفهوم اجتماع، سیاسی و اقتصادی بدل شده است. بدین معنی که روزنه‌های جدیدی جهت کشف، تحلیل و برنامه‌ریزی فضاهای عمومی و افزایش دانش فعلی ما در مورد این مفهوم گشوده شده‌اند.

هدف این کنفرانس، آماده‌سازی بستری است تا متخصصان سراسر جهان بتوانند دانش و تجربیات خود مبتنی بر تجزیه و تحلیل فضاهای عمومی شهری در قرن جدید را به اشتراک بگذارند. در این کنفرانس مطالعه موردی شهرها برمبنای تجزیه و تحلیل ارتباط بین گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مکان برگزاری کنفرانس: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

زمان برگزاری کنفرانس: ۲۵-۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

آخرین مهلت ارسال چکیده/ پروپوزال: ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

کسب اطلاعات بیشتر: http://www.fups2018.com/en http://www.fups2018.com/en/