راضيه ظهيرالاسلام

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران