فاطمه شمس

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ التحصيل مهندسي شهرسازي از دانشگاه يزد، طراحي شهري از دانشگاه شيراز و در حال حاضر دانشجوي دكتري شهرسازي تربيت مدرس هستم، و علاقه مند به حوزه هاي ادراك محيطي شهروندان، احياء و بازآفريني محلات شهري و فضاهاي پياده مدار.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده