بایگانی برای نشریه دانشجویی اَرسن

پرونده

شماره نخست دو فصلنامه اَرسَن با موضوع پیاده‌مداری در فضاهای شهری

دوفصلنامه علمی تخصصی اَرسَن اولین شماره از دو فصلنامه علمی تخصصی اَرسَن به همت انجمن علمی دانشجویی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و تحت نظر معاونت فرهنگی - اجتماعی این دانشگاه با شماره مجوز 1234556 در سال 96 به چاپ رسید. اولین شماره از این دو فصلنامه به موضوع پیاده‌مداری…
ادامه مطلب
پرونده

سخن نخست

" اَرسَن" در فرهنگ شهرسازی ایرانی به معنای مجموعه فضاهای عمومیِ مرکزِ شهر است. موضوعی که در مطالعات شهر ایرانی کمتر به صورت دقیق کاویده شده‌است. این نشریه، با انتخاب این نام به سوی مطالعات شهری در ایران همگام با تحولات معاصر می‌پردازد چرا که تمدن ایرانی به عنوان یکی…
ادامه مطلب
پرونده

افزایش قابلیت پیاده‌مداری گامی موثر در موفقیت رویکرد سناریوهای فرهنگی

  نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.
ادامه مطلب
پرونده

گفتگو با پروفسور پورجعفر: پیاده‌مداری و کیفیت فضاهای عمومی

نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.
ادامه مطلب
12