این کتاب در سال ۱۹۹۶ توسط کلیف ماتین و پیتر شرلی نگاشته شده است. کتاب «ابعاد سبز» کلیف ماتین، توسعه پایدار و طراحی سبز را به قلمرو طراحی و توسعه شهری وارد می‌کند. این کتاب با بررسی چارچوب‌های محلی و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که چگونه طراحی شهری پایدار می‌تواند در هر مقیاسی اجرا شود. با استفاده از یک مبانی نظری قوی، نویسنده از طریق نمونه‌های موردی، بر روی سیاست‌های طراحی بحث می‌کند. این کتاب بحث جامعی پیرامون کاربرد و سازگار بودن شیوه عمل در حال حاضر، انجام داده و نیازهای طراحی آینده را پیش‌بینی می‌کند. این کتاب مباحثی به روزی نظیر بهره‌وری انرژی، فرم‌های پایدار و فرهنگ شهرساز جدید ارائه می‌کند. ویرایش جدید کتاب به طور کامل تجدید نظر شده و فصول جدیدی نظیر «پارک‌های شهری» و «تنوع زیست‌محیطی» به آن افزوده شده است.

این کتاب در سال ۱۳۸۶ توسط کاوه مهربانی به فارسی ترجمه شده است و توسط شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری انتشار یافته است. سایر اطلاعات تکمیلی کتاب به شرح زیر می‎‌باشد:

Peter Shirley, Cliff Moughtin Author
(Routledge; 2 edition (February 13, 2005 Publisher
۱۹۹۶ First published
۹۷۸-۰۷۵۰۶۶۲۰۷۹ ISBN-13
۲۶۶ pages Paperback
مترجم فارسی کاوه مهربانی
ناشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
تاریخ انتشار ۱۳۸۶

دانلود و مطالعه:

Urban Design Green Dimensions

Urban Design Green Dimensions
Urban Design Green Dimensions