مرکز سونی،پوستدامرپلاتز، برلین به‌عنوان یک‌قطب برند