احسان رنجبر

عکس کاور خود را تغییر دهید
Ehsan.Ranjbar
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ). حوزه های تخصصی:کیفیت و پایداری فضاهای عمومی شهری و بازآفرینی فرهنگ مبنا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدیر سایت
طراحی شهری، دکترا