خرده‌فروشی در Flea Market Dry Bridge تفلیس

منبع: georgiastartshere.com  Flea Market چیست؟ در دیکشنری این کلمه به عنوان بازار خیابانی برای فروش اجناس دست دوم معنا