فضاهای شهری گرجستان در گذر از فستیوال Tbilisoba

فستیوال در گرجستان گرجستان همه ساله برگزارکننده فستیوال‌های مختلفی همچون: فستیوال پنیر، تیبلیسوبا، جم،