کیانپارس: جذاب بی جاذبه

کیانپارس: جذاب بی جاذبه، منبع: https://www.surfingpersia.com/images/upload/58ac147c700c8.jpg قریب به یقین یکی از معروفترین محله‌های شهر