کفش های رودخانه دانوب، یادبودی برای قربانیان

این کفش‌های آهنی که با طراحی خاصی ساخته شده، به یاد کشته شدگان جنگ جهانی اول در خلال سالهای 1944 و 1945 در