پلازای امام حسین(ع)، فضایی برای مردم یا در مقابل آن‌ها؟

از‌جمله اثرات تفکرات مدرنیسم در دهه‌های گذشته، توسعه خیابان‌های عریض و غلبه سواره بر پیاده و از بین‌رفتن