امکان تعریف برند شهری برای شهر شوش با تمرکز بر جاذبه های میراثی و هویت تاریخی

اين متن با همكاري خانم كتايون پور‌امين تدوين گرديده و تمامي تصاوير از آلبوم شخصي نگارندگان برداشت شده