مرکز خرید گاندی، گونه ای از فضاهای شهری فعال در تهران

مرکز تجاری گاندی شاید کمی عجیب و جالب باشد اگر به بررسی بهترین و پایدارترین تجارب جهانی در زمینه مکان‌های