مرور کتاب “Urban Design Management: A Guide to Good Practice”

عنوان کتاب: Urban Design Management: A Guide to Good Practice نویسنده:  Antti Ahlava and Harry Edelman سال انتشار: 2009 این کتاب مقدمه‌ای بر