سی تیر، محور تاریخ، ادیان و هنر

نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را می‌توانید از اینجا دانلود