افزایش قابلیت پیاده‌مداری گامی موثر در موفقیت رویکرد سناریوهای فرهنگی

  نسخه PDF مقاله حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود