امکان‌سنجی تعریف شبکه‌ی فضاهای عمومی در ارتباط با عناصر تاریخی شوش

اين متن با همكاري خانم زهره قلانی تدوين گرديده و تمامي تصاوير از آلبوم شخصي نگارندگان برداشت