فرش گل و گیاه در فضاهای شهری

  یکی از خلاقیت‌های طراحان در سرزندگی یک فضا، ایجاد فرش گل و گیاه جهت جذب مخاطب به فضا می‌باشد. تصاویر بالا،