تفوّق

هوای شهر من آفتابی است! آفتابی با سایه‌های بلند، آفتابی با سایه‌های مهیب...     محل عکس: قزوین،